Kako izračunati veličinu subvencija za plaćanje stambenih usluga?

Danas, jedno od najpopularnijih pitanja za mnoge Ruse je kako izračunati subvenciju za plaćanje troškova stanovanja i komunalnih usluga.. Na kraju krajeva, ova korist će pomoći uštedi pristojnog iznosa za plaćanje komunalnih stanova.

Postoji određena šema, na osnovu kojih se odvija postupak registracije prava. Međutim, za to morate unaprijed znati kako izračunati da li je dospjela subvencija i kako je ispravno urediti.

Danas, jedno od najpopularnijih pitanja za mnoge Ruse je kako izračunati subvenciju za plaćanje troškova stanovanja i komunalnih usluga.

Da biste izračunali subvenciju za 2017. godinu, koristite specijalni kalkulator. Vrlo je lako pronaći na internetu. Iako to možete uraditi sami, ako koristite posebnu formulu. Međutim, za početak vredi utvrditi tačno ko je dobio takvu privilegiju i odakle početi da ga dobije.

Kako se naplaćuje subvencija?

Pre nego što vam tačno kažemo kako pravilno izračunati komunalne usluge, morate da shvatite ko je zaista potreban za ovu pomoć i kako da ga dobijete.

Važno je zapamtiti da se obračun ove materijalne podrške obračunava u skladu sa pravilima i propisima koji su navedeni u važećem zakonodavstvu.

Pre svega, uzima se u obzir ukupan prihod porodice od podnosioca prijave. To jest, uzima se u obzir ne samo plata ili penzija samog podnosioca predstavke, već i svi koji žive sa njim. Da biste to uradili, morate dostaviti sve dokumente koji potvrđuju prihod svakog člana porodice ili potvrdite njegovo odsustvo.

Takođe je važno zapamtiti da se obračun ove materijalne podrške obračunava prema pravilima i propisima koji su propisani važećim zakonima. Naime, u Rezoluciji 761. Odluka o tome da li se privilegija dodjeljuje konkretnom aplikantu, zaposlenima u lokalnom odjeljenju za socijalno osiguranje.

Naravno, pored svih gore navedenih zahteva, postoje i druge nijanse koje utiču na ishod ove odluke. Stoga, prije izračunavanja subvencije (inače, to se može učiniti na mreži), treba uzeti u obzir sljedeće faktore:

 1. Uzimaju se u obzir samo troškovi koji se odnose na plaćanje komunalnih računa za količinu prostora koji se smatra društvenom normom. Drugim rečima, mora se zapamtiti da je na državnom nivou norma životnog prostora napisana za svaku osobu koja živi u prostoriji.

Trebalo bi se shvatiti koliko cijena usluga za stanovanje i komunalne usluge ostavlja ukupan prihod porodice.
 1. Takođe bi trebalo da shvatite koliko od cene stambenih i komunalnih usluga ostavlja ukupan prihod porodice. Ako se ovaj iznos razlikuje od 10 do 20%, onda subvencija nije dozvoljena.
 2. Uvek uzmite u obzir veličinu iznosa, koji se smatra minimalnim dnevnim boravkom.

Zbog toga, kako biste utvrdili kako pravilno izračunati subvenciju, morate uzeti u obzir sva navedena pravila. I ne zaboravite da u svakom regionu visina subvencije može biti drugačija.

Karakteristike mehanizma za izračunavanje subvencija

Treba napomenuti da od davne 2006. godine, kada je sistem subvencija upravo uveden, naši građani su počeli da se interesuju za isto pitanje - kako izračunati komunalne subvencije.

Treba napomenuti da se ovaj mehanizam svake godine menja i poboljšava. I svake godine popust je porastao, a plaćanje je sve manje i manje. Ako govorimo o tome kako izračunati subvenciju komunalnih usluga za 2016. godinu, onda da počnemo, da kažemo da ove godine građani dobijaju bolje usluge, i to:

 • kreditovani iznos se može direktno knjižiti na račun podnosioca zahtjeva, koji je otvoren u bilo kojem rezervoaru;
 • primljena pomoć može se koristiti za bilo kakve potrebe;
 • Takođe, plaćanje se može primiti preko blagajnika ili poštom u Rusiju.

I najzanimljivije je to što je za izračunavanje subvencija dovoljno otvaranje kalkulatora, koji je objavljen na web stranici Vlade. Uz to, možete razumeti kakvu vrstu primjerne pomoći je postavljena određenoj osobi.

Plaćanje se može primiti u pošti Rusije

Inače, ako govorimo o opcijama za kreditiranje ove pomoći, onda, na primjer, u poštanskim doznakama su popularniji u ruralnim područjima, a na gradskim računima, ovaj mehanizam je predviđen.

Primanja za plaćanje komunalnih računa dolaze sa istim iznosom kao i ranije i moraju biti isplaćene u potpunosti, a sama kompenzacija će biti isplaćena odvojeno svakom građaninu koji je primi, možete raspolagati ovim iznosom koliko želite.

Ko treba pomoć?

Treba napomenuti da pored iznosa prihoda i područja stanovanja, kada se donosi odluka, uzima se u obzir kojoj kategoriji građana podnosilac zahtjeva pripada.

Treba napomenuti da u našoj zemlji osobe sa invaliditetom bilo koje grupe mogu očekivati ​​popust od 50%.

Recimo da su preferencijalne kategorije:

 • invalidi;
 • ljudi koji su postali žrtve NE Černobil;
 • Veterani Drugog svetskog rata i drugi.

U većini slučajeva, za pomenute građane, ova materijalna pomoć treba da pokrije najmanje 50% ili više od ukupnog iznosa troškova za plaćanje komunalnih računa. Takođe je važno shvatiti da se ta količina ne menja.

Pomoć za velike porodice

Ako se za izračunavanje koristi kalkulator, onda ovo pravilo treba da bude označeno. Takođe, kako biste tačno shvatili kako sami izračunati subvenciju, morate uzeti u obzir i druge savezne koristi. Na primer, to bi moglo biti:

 • subvencije isključivo za penzionere;
 • subvencije građanima sa niskim primanjima;
 • pomoć za velike porodice i više.

Postoje takve kategorije građana čiji iznos pomoći može dostići 90% troškova komunalnog stana.

Na primjer, ako govorimo o pomoći isključivo za penzionera, onda moramo shvatiti da svi učesnici Drugog svjetskog rata ili oni koji su bili u zatočeništvu u detinjstvu, kao i osobe sa invaliditetom i vojno osoblje, mogu računati na popust od 50%. Građani koji su onemogućeni u Drugom svjetskom ratu ili bilo kojoj drugoj grupi mogu računati na isti iznos pomoći.

Subvencionisanje isključivo za penzionere

Važno je! Treba napomenuti da u našoj zemlji osobe sa invaliditetom bilo koje grupe mogu očekivati ​​popust od 50%.

Ali pomoći u iznosu od 100% od iznosa komunalnih penzionera koji imaju naziv Heroji socijalističkog rada. I takodje onima koji imaju medalju radne slave. Inače, ako govorimo o poslednjoj kategoriji stanovnika, oni uopšte ne plaćaju komunalni stan, ali ne primaju isplate, ovi iznosi jednostavno se preklapaju.

Zbog toga stručnjaci preporučuju da pre nego što shvatite kako izračunati komunalni subvenciju, proverite kod lokalnog odeljenja socijalne zaštite ako podnosilac zahteva ima dodatne prednosti.

Kako izračunati iznos subvencija?

Već je već rečeno o tome ko ima pravo na privilegiju i gde se prijaviti za to, ali kako izračunati iznos subvencije nije sasvim jasan.

Trebalo bi uvijek imati na umu da se iznos pomoći određuje za svaki određeni mjesec.

Želeo bih da napomenem da je danas za ovu namenu implementirano mnogo alata. Na primjer, postoji veliki broj kalkulatora koji se objavljuju na brojnim web stranicama, možete koristiti usluge specijalista koji rade u specijaliziranim fondovima. Ali najbolji i najtačniji način je da direktno kontaktirate Centar za socijalnu pomoć. Štaviše, poželjno je odmah doneti sva potrebna dokumenta. Ovi zaposleni znaju bolje od drugih kako izračunati subvenciju.

Dakle, uvek treba da zapamtite da je iznos pomoći određen za svaki određeni mesec. Jasno je da iznos koji se dobije na kraju ne može premašiti iznos koji se troši na plaćanje komunalnih usluga. Da bi se napravio takav proračun, trebalo bi obezbijediti gore navedenom autoritetu prihode koje je podnosilac zahtjeva platio u posljednjih 6 mjeseci. I ovdje je važno zapamtiti da ako se subvencija ponovo izda, a u primanja iznos je manji od iznosa pomoći koju je primio podnosilac, onda je obavezan da to vrati državi.

Takođe treba uzeti u obzir činjenicu da prisustvo gasnih brojila, toplote i svetlosti dozvoljava vam da naučite mnogo pomoći.

Takođe treba uzeti u obzir činjenicu da prisustvo gasnih brojila, toplote i svetlosti dozvoljava vam da naučite mnogo pomoći. Na osnovu ovoga, postoji pravilo: ako podnosilac zahtjeva nije ugradio gorenavedene mjerne uređaje, iako je imao sve neophodne tehničke uslove za to, onda će se pri izračunavanju subvencije uzeti posebni koeficijenti povećanja. Na primer, sledeće godine taj odnos može povećati iznos plaćanja za 60%.

Svaki građanin može unapred da zna da li će se takav koeficijent primenjivati ​​na njega, jer je dovoljno da se obratite agenciji za socijalnu pomoć i razjasnite ove informacije.

Napomena! Kako biste razumeli kako izračunati subvenciju, morate biti dobro upoznati sa važećim zakonima.

Visina subvencija za usluge koje pružaju stambene i komunalne usluge

Iznos troškova usluga koje pruža infrastruktura stambenog i komunalnog preduzeća izračunava se prema standardnoj formuli:

 1. Standardizovani standard troškova plaćanja stambenih i komunalnih usluga za jedan kvadratni M X stopa socijalnog stanovanja X broj članova porodice = iznos plaćanja za usluge koje pružaju stambeno-komunalne usluge.
 2. Regulisani standard troškova plaćanja komunalnih usluga može se razlikovati u različitim regionima zemlje.

Sotsnorm životni prostor zavisi od broja članova porodice i:

 • za 1 osobu 33 kvadratnih metara;

Kalkulacija zahteva sakupljanje svih primljenih finansijskih prihoda.
 • za 2 osobe, stopa je 42 kvadratna metra;
 • za 3 ili više članova porodice, ova cifra je 18 m2.

U narednoj fazi, obračun ukupnog finansijskog prihoda svih članova porodice. Prilikom izračunavanja ovog indikatora uzimaju se u obzir svi finansijski prihodi, uzimajući u obzir stipendije, isplate, penzije i dodatna plaćanja. Za obračun potrebno je sakupiti sve primljene finansijske prihode.

Za izračunavanje prosječnog iznosa minimalnog iznosa korišteni su indikatori odobreni od strane rukovodstva regije prebivališta.

Za izračunavanje prosječnog iznosa minimalnog iznosa korišteni su indikatori odobreni od strane rukovodstva regije prebivališta.

Sledeći korak u izračunavanju iznosa je izračunavanje faktora korekcije. U tu svrhu ukupan prihod porodice po osobi treba podeliti sa prosečnim dnevnim boravkom u regiji prebivališta.

Zatim, izračunavanje procenta plaćanja komunalnih usluga. Da bi se izračunao ovaj indikator, potreban je korekcijski faktor, dobijen ranije, pomnožen prihvatljivim standardom maksimalno dozvoljenog udjela finansijskih troškova za stambeno-komunalne usluge. Posljednju cijenu odobrava rukovodstvo regiona

Sledeći korak je izračunavanje iznosa maksimalne naknade za komunalne usluge. U tu svrhu, ukupan prihod porodice treba pomnožiti sa prethodno izračunatim procentom maksimalne naknade za komunalne usluge.

Ako se pravilno pridržavate svih gore navedenih tačaka, lako možete razumjeti kako izračunati subvenciju za stambene i komunalne usluge

Poslednji korak je izračunavanje iznosa subvencija za plaćanje komunalnih usluga. U tu svrhu, iz indikatora dobijenog u prvoj fazi obračuna (iznos plaćanja stambenih i komunalnih usluga) sledi oduzimanje iznosa maksimalnog mogućeg plaćanja za određenu porodicu. Zbog toga je iznos subvencije, koji ima pravo da broji ljude.

Ako se pravilno pridržavate svih gore navedenih tačaka, lako možete razumjeti kako izračunati subvenciju za stambene i komunalne usluge.

Postoji nekoliko kategorija stanovništva koje imaju pravo na primanje fiksnih iznosa subvencija.

Subvencije su postavljene 6 meseci. Iz tog razloga, skupove dokumenata treba podnijeti sa tekućim iznosima prihoda i troškova.

Gledajte video: Vibracioni tresac cifarelliSC605 - tresac voca: visanja, sljiva, jabuka, oraha, lesnika. .

Ostavite Svoj Komentar